Background

Công cụ tạo mã QR

Công cụ tạo mã QR

Để nhận thanh toán qua mã QR, hãy in sẵn mã QR trên hóa đơn, tại quầy tính tiền, tích hợp trên website hoặc gửi mã QR của bạn cho khách hàng khi thanh toán. Bạn có thể tạo mã QR tĩnh chung cho toàn cửa hàng hoặc mã QR động tương ứng cho từng giao dịch.

BƯỚC 1:

Nhập địa chỉ email đăng nhập hệ thống mPoS của cửa hàng.

BƯỚC 2:

Nhập số tiền và mô tả giao dịch của bạn. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu chỉ muốn có mã QR tĩnh của cửa hàng.

BƯỚC 3:

Bấm nút Tạo mã QR ngay để hệ thống tạo và hiển thị mã QR tương ứng với thông tin của bạn.

Thông tin liên hệ

Hãy để lại thông tin liên hệ để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.